Tag Archives: סוגי מגע

מה ההבדל בין מגע מעיק למגע מרפא?

אני בטוח שלכולכם יצא לקבל טיפול מדהים ובאותה נשימה גם בטוח שיצא לכם לצאת מטיפול בתחושה של החמצה. אמנם הצד הטכני בטיפול בוצע כראוי ועדיין התחושה שהתקבלה היא של אי- נוחות. אז מה עושה את ההבדל, הרי מגע זה מגע, לא? אז זהו שלא! אז איך אפשר לתאר מגע? ניתן לחלק את סוגי המגע של מטפלים לשישה סוגים עיקריים: מגע טיפולי- זהו מגע המטפל בכאב או בסימפטום. מגע שאחריו אתה מרגיש שיפור בהרגשה הפיזית עם תחושת ריחוף קלה שמלווה אותך לכמה שעות. מגע מכיל- מגע Continue reading →